Polski Ocet Owocowy na targach Agrotechnika 2024 w Bratoszewicach!

Polski Ocet Owocowy na targach Agrotechnika 2024 w Bratoszewicach! Polski Ocet Owocowy promował się na targach Agrotechnika 2024 w Bratoszewicach. Wysokiej jakości octu owocowego, wytworzonego w gospodarstwie  Moniki Bankiewicz – konsorcjanta w GO, można było posmakować w Strefie Innowacji. O…

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naukowym

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naukowym: Gajewska M., B. Bartodziejska B., A. Szosland-Fałtyn A.. Wykorzystanie procesów fermentacyjnych do opracowania innowacyjnej metody otrzymywania octu jabłkowego o właściwościach prozdrowotnych. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2020, 27, 3 (124), 77 – 86 . DOI:…

Innowacyjna technologia wytwarzania octu owocowego

Z uwagi na wciąż rosnącą świadomość konsumentów, odnośnie spożywanej żywności, producenci branży spożywczej wprowadzają na rynek coraz więcej innowacyjnych produktów spożywczych, pozwalających zaspokoić potrzeby żywieniowe i zdrowotne. Konsumenci, przywiązując dużą wagę do jakości odżywiania i trybu życia, chętniej sięgając po…

Wyjazd służbowy do gospodarstwa w Komorowie p. Moniki Bankiewicz

Delegacja z dn. 11.02.2020 r. dotyczyła wyjazdu służbowego do gospodarstwa w Komorowie p. Moniki Bankiewicz. Spotkanie w tłoczarni soków odnosiło się do projektu pt: Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim, we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.…

Wizyta w firmie „Strzelsok”.

W dniu 17 grudnia 2019 r. przedstawiciele Instytutu gościli u Pana Jarosława Strzeleckiego, właściciela firmy „Strzelsok”. Prof. Zbigniew Dolatowski oraz dr Beata Bartodziejska i dr inż. Anna Szosland-Fałtyn oceniali warunki lokalowe i konieczne modernizacje pomieszczeń, w których będą zainstalowane fermentory,…

Wizyta w gospodarstwie p. Moniki Bankiewicz w Komorowie

05.12.2019 r. pracownicy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS) pojechali na badania do gospodarstwa p. Moniki Bankiewicz w Komorowie, w celu rozpoczęcia pierwszego etapu projektu grupy operacyjnej Polski Ocet Owocowy. W czasie spotkania w tłoczarni soków ustalono harmonogram prac w ramach…