W dniu 17 grudnia 2019 r. przedstawiciele Instytutu gościli u Pana Jarosława Strzeleckiego, właściciela firmy „Strzelsok”. Prof. Zbigniew Dolatowski oraz dr Beata Bartodziejska i dr inż. Anna Szosland-Fałtyn oceniali warunki lokalowe i konieczne modernizacje pomieszczeń, w których będą zainstalowane fermentory, służące do produkcji soku owocowego.  Pobrane zostały próbki soku jabłkowego, które zostało zaszczepione odpowiednimi rasami drożdży, w celu wytworzenia  wina w warunkach laboratoryjnych. Wino posłuży, w dalszych etapach do uzyskania octu jabłkowego.