Polski Ocet Owocowy na targach Agrotechnika 2024 w Bratoszewicach!

Polski Ocet Owocowy promował się na targach Agrotechnika 2024 w Bratoszewicach. Wysokiej jakości octu owocowego, wytworzonego w gospodarstwie  Moniki Bankiewicz – konsorcjanta w GO, można było posmakować w Strefie Innowacji.

O occie owocowym, o wrażeniach bycia w GO konsorcjantem opowiadały dr Beata Bartodziejska i dr inż. Anna Szosland-Fałtyn z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego PIB.