Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego Zakład Jakości Żywności w Łodzi