Delegacja z dn. 11.02.2020 r. dotyczyła wyjazdu służbowego do gospodarstwa w Komorowie p. Moniki Bankiewicz. Spotkanie w tłoczarni soków odnosiło się do projektu pt: Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim, we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. W. Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, którego umowa została podpisana w dn. 20.11.2020 r. Celem wyjazdu było: pobranie próbek wody, prób czystościowych w postaci płytek odciskowych, próbek soków oraz próbek wina do analiz mikrobiologicznych fizykochemicznych i sensorycznych oraz ustalenie harmonogramu dalszych prac projektowych.