05.12.2019 r. pracownicy Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS) pojechali na badania do gospodarstwa p. Moniki Bankiewicz w Komorowie, w celu rozpoczęcia pierwszego etapu projektu grupy operacyjnej Polski Ocet Owocowy. W czasie spotkania w tłoczarni soków ustalono harmonogram prac w ramach projektu pt: Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim, we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. W. Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, dla którego umowa została podpisana w dn. 20.11.2019 r. Ponadto, pracownicy IBPRS pobrali próbki soków jabłkowych w ilości 50 l, aby przeprowadzić w laboratorium Zakładu Jakości Żywności analizy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne. Dzięki otrzymanym wynikom analiz soków jabłkowych możliwe będzie rozpoczęcie procesów fermentacyjnych. Ten proces technologiczny będzie kontrolowany i będzie prowadzony z wykorzystaniem unikatowych szczepów mikroorganizmów pochodzących z kolekcji IBPRS.